Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i Malungs TK?

Som medlem får du ta del av förmåner i form av kostnadsfri speltid vid vår anläggning på Skinnarvallen samt fasta tider i kommunens idrottshallar. Som medlem ställer du dig även bakom idrottens värdegrund enligt nedan;

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Så blir du medlem:

Sätt in avgiften på bankgiro: 367-8430 eller

Swish till Swishnumret: 1231006097

Märk inbetalningen (eller maila magnil.mattias@gmail.com) med namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-mail.

Medlem inkl spelavgift

Förmåner

Som medlem i Malungs TK får du följande förmåner

Övriga priser

För dig som vill spela enstaka gång utan att vara medlem